ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε βασίζονται κυρίως στην έμφαση που δίνουν στην ασφάλεια, την καινοτομία αλλά και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την ενδελεχή εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζουμε την επιτυχημένη εμπορική πορεία μας.
MILANN HELLAS ΕΕ Τ.Θ. 5320 17ο Χλμ. Λεωφ. Σπατών Σπάτα Αττικής 190 04 Ελλάδα Τηλ: (30) 210 60 25 969 Fax: (30) 216 70 02 868 Email: sales@milann.eu

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Χονδρική Πώληση - B2B • Αποθήκευση & Διανομή • Product Development • Βusiness Solutions • After Sales Service • Advertising Stategies • Marketing & Media Communication
Η Εταιρία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από τους τομείς της Oικονομίας, της Μηχανολογίας, της Κτηνιατρικής, των ΜΜΕ και της Διαφήμισης. Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική ειλικρίνεια και η σταθερότητα είναι οι αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της MILANN HELLAS και δεσμευόμαστε να τις κρατήσουμε.

Από

το

ξεκίνημά

της,

η

ανάπτυξη

και

η

σταθερότητα

της

MILANN

HELLAS

είναι

άμεσα

συνδεδεμένη

με

την

επιτυχία

και

ικανοποίηση

των

πελατών

μας.

Η

συνεχιζόμενη

συνεργασία

απορρέει

από

την

αξιοπιστία

των

προϊόντων

μας

και

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρουμε.

Για

το

λόγο

αυτό,

στόχος

μας

είναι

να

παρέχουμε

στην

Αγορά

όχι

μόνο

εξαιρετικής

ποιότητας

προϊόντα,

αλλά

και

πρωτοποριακά,

με

εγγύηση

και διαφάνεια στις διαδικασίες.

Η Εταιρική Πολιτική που ακολουθούμε κάνει τη διαφορά στη χονδρική πώληση και διανομή παρέχοντας: • Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών • Ανταγωνιστική τιμολόγηση • Αξιόπιστη πολιτική παραγγελιών • Δυνατότητα άμεσης παράδοσης • Αξεπέραστη γκάμα προιόντων • Πολιτική άμεσης πίστωσης ή αντικατάστασης
“Efficiency is doing things right; Effectiveness is doing the right things.” Peter Drucker

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ Ρ Ο Φ Ε Σ και Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α
Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ
Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α  και  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Από

το

ξεκίνημά

της,

η

ανάπτυξη

και

η

σταθερότητα

της

MILANN

HELLAS

είναι

άμεσα

συνδεδεμένη

με

την

επιτυχία

και

ικανοποίηση

των

πελατών

της.

Η

συνεχιζόμενη

συνεργασία

απορρέει

από

την

αξιοπιστία

των

προϊόντων

μας

και

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρουμε.

Για

το

λόγο

αυτό,

στόχος

μας

είναι

να

παρέχουμε

στην

Αγορά

όχι

μόνο

εξαιρετικής

ποιότητας

προϊόντα,

αλλά

και

πρωτοποριακά,

με

εγγύηση και διαφάνεια στις διαδικασίες.

Η Εταιρική Πολιτική που ακολουθούμε κάνει τη διαφορά στη χονδρική πώληση και διανομή παρέχοντας: Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών Ανταγωνιστική τιμολόγηση Αξιόπιστη πολιτική παραγγελιών Δυνατότητα άμεσης παράδοσης Αξεπέραστη γκάμα προιόντων Πολιτική άμεσης πίστωσης ή αντικατάστασης
“Efficiency is doing things right; Effectiveness is doing the right things.” Peter Drucker
Η Εταιρία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από τους τομείς της Oικονομίας, της Μηχανολογίας, της Κτηνιατρικής, των ΜΜΕ και της Διαφήμισης. Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική ειλικρίνεια και η σταθερότητα είναι οι αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της MILANN HELLAS και δεσμευόμαστε να τις κρατήσουμε.
• Χονδρική Πώληση - B2B • Αποθήκευση & Διανομή • Product Development • Βusiness Solutions • After Sales Service • Advertising Stategies • Marketing & Media Communication
Τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε βασίζονται κυρίως στην έμφαση που δίνουν στην ασφάλεια, την καινοτομία αλλά και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων τους. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την ενδελεχή εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζουμε την καλή, επιτυχημένη και αξιόπιστη εμπορική πορεία μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

MILANN HELLAS ΕΕ Τ.Θ. 5320 17ο Χλμ. Λεωφ. Σπατών Σπάτα Αττικής 190 04 Ελλάδα Τηλ: (30) 2106025969 Fax: (30) 2167002868 Email: sales@milann.eu

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τ Ρ Ο Φ Ε Σ και Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α
Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ
Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α  και  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α