Από

το

ξεκίνημά

της,

η

ανάπτυξη

και

η

σταθερότητα

της

MILANN

HELLAS

είναι

άμεσα

συνδεδεμένη

με

την

επιτυχία

και

ικανοποίηση

των

πελατών

μας

και

η

συνεχιζόμενη

συνεργασία

απορρέει

από

την

αξιοπιστία

των

προϊόντων

μας

και

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρουμε.

Για

το

λόγο

αυτό,

στόχος

μας

είναι

να

παρέχουμε

στην

Αγορά

όχι

μόνο

εξαιρετικής

ποιότητας

προϊόντα,

αλλά

και πρωτοποριακά, με εγγύηση και διαφάνεια στις διαδικασίες.

• Χονδρική Πώληση - B2B • Αποθήκευση & Διανομή • Product Development • Βusiness Solutions • After Sales Service • Advertising Stategies • Marketing & Media Communication
Η Εταιρία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από τους τομείς της Oικονομίας, της Μηχανολογίας, της Κτηνιατρικής, των ΜΜΕ και της Διαφήμισης. Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική ειλικρίνεια και η σταθερότητα είναι οι αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της MILANN HELLAS και δεσμευόμαστε να τις κρατήσουμε.
Η Εταιρική Πολιτική που ακολουθούμε κάνει τη διαφορά στη χονδρική πώληση και διανομή παρέχοντας: • Προσωπική εξυπηρέτηση πελατών • Ανταγωνιστική τιμολόγηση • Αξιόπιστη πολιτική παραγγελιών • Δυνατότητα άμεσης παράδοσης • Αξεπέραστη γκάμα προιόντων • Πολιτική άμεσης πίστωσης ή αντικατάστασης
“Efficiency is doing things right; Effectiveness is doing the right things.” Peter Drucker

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από

το

ξεκίνημά

της,

η

ανάπτυξη

και

η

σταθερότητα

της

MILANN

HELLAS

είναι

άμεσα

συνδεδεμένη

με

την

επιτυχία

και

ικανοποίηση

των

πελατών

μας

και

η

συνεχιζόμενη

συνεργασία

απορρέει

από

την

αξιοπιστία

των

προϊόντων

μας

και

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρουμε.

Για

το

λόγο

αυτό,

στόχος

μας

είναι

να

παρέχουμε

στην

Αγορά

όχι

μόνο

εξαιρετικής

ποιότητας

προϊόντα,

αλλά

και

πρωτοποριακά,

με

εγγύηση και διαφάνεια στις διαδικασίες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Εταιρία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από τους τομείς της Oικονομίας, της Μηχανολογίας, της Κτηνιατρικής, των ΜΜΕ και της Διαφήμισης. Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική ειλικρίνεια και η σταθερότητα είναι οι αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της MILANN HELLAS και δεσμευόμαστε να τις κρατήσουμε.
Τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε βασίζονται κυρίως στην έμφαση που δίνουν στην ασφάλεια, την καινοτομία αλλά και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την ενδελεχή εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζουμε την καλή, επιτυχημένη και αξιόπιστη εμπορική πορεία μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ